PRESENTACIÓ
TREBALLS
EQUIP
CONTACTE
     
         

 

ARA Arquitectes s.l.p. és una societat d’arquitectura col•legiada que es constitueix l’any 1998, establint
l’oficina principal a Xàbia (Alacant). Està formada per un equip de professionals amb una ampla formació,
capacitat i experiència en el desenvolupament de projectes arquitectònics.

Ha estat realitzant contínuament treballs de vivendes unifamiliars, vivendes adossades, habitatge col•lectiu,
rehabilitacions, reformes, planejament urbanístic, edificació pública, edificis d’oficines
i habilitacions de locals.

La nostra capacitació tècnica i professional ens permet abarcar gran varietat de processos dins l’àmbit de
l’arquitectura: disseny de projectes, direcció d’obres, reparcel•lacions, projectes d’urbanització,
plans parcials, càlcul estructural, interiorisme, rehabilitació, peritació, informes d’avaluació estructural
i aluminosi, llicències d’activitat, certificació energètica i assessoria..

UNIFAMILIAR:
Realitzem projectes adaptats a les diferents exigències dels clients, tant des del punt de vista econòmic com
d’estil . (ex. 2005-0278, 2007-0429, 2006-0333, 2005-0265, 2009-0668, 2009-0637)
Alguns dels nostres treballs s’han difundit per diferents mitjans de comunicació. (ex. 2003-0123, 1999-3012)

PLURIFAMILIAR:
Projectes d’edificis de vivendes per a promotors de la zona, on la relació amb el futur usuari és directa
i fruit d’aquesta relació és possible l’adequació del habitatge a cada client
(ex. 2005-0272, 2006-0382, 1999-1505)

ESTRUCTURES:
Per aconseguir la major integració de totes les fases que requereix un projecte, el nostre estudi realitza
el càlculs estructurals de tots els seus projectes. Aiximateix, es col•labora amb altres professionals en el
disseny i càlcul estructural. La nostra concepció del projecte com a arquitectes permet la màxima integració
entre estructura i arquitectura (ex. 2004-0232, 2000-0000B, 2006-0382, 2009-0692).

URBANISME:
Entenem que és l’arquitecte, com a millor coneixedor de les exigències en quant a l’espai habitable,
el més capacitat per al disseny urbà, entés com a estadi previ i suport del projecte arquitectònic.
(ex. 1998-0101, 2006-0371)

REHABILITACIÓ:
Camp en expansió i amb un enorme futur, on un coneixement integrat de la història, els principis de la
tècnica edificatòria i la valoració estètica, ha de servir per a trobar les millors sol•lucions per a cadascuna
de les intervencions. (ex. 2001-0000, 2006-0410, 2009-0639, 2009-0655)