PRESENTACIÓ
TREBALLS
EQUIP
CONTACTE
PACO CATALÀ
ULLI WEHR
PACO MONFORT
     
         

 

07-1.995
Titol d'Arquitecte en la especialitat d'Edificació
Escola Tènica Superior d'Arquitectura de València

04-1.993
Usuari del programa de càlcul d'estructures "Tricalc"
Arktec S.A.

10-1.995
Arquitecte Col·legiat número 5.078
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana

11-1.995
"Habilitació per a la emisió d'informes de detecció de Ciment Aluminos,
Patologia i Rehabilitació"
Aidico València

11-1.995
Curs: "Aplicació de la nova normativa sismorresistent NCSE-94"
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.

02-1.996
Curs: "Inspecció peritació i intervenció en estructuras de formigó armat"
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana

06-1.996
Curs: "Direcció integral de l'obra d'edificació"
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana.

12-1.996
Curs: "Valoracions inmobiliaries"
Arquitasa, Sociedad de Tasaciones de Colegios de Arquitectos de España

01-1.998
Curs: "Seguretat y salut en las obras de construcció"
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana

02-1.998
Soci fundador de la societat d'arquitectura D'ARA Arquitectes s.l.p.

03-1.999
Curs: "Planejament urbanístic a la Comunitat Valenciana"
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana

04-2.000
Curs: "Reparcel·lacions"
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana

05-2.000
Curs: "Inspecció Tècnica d'edifcis"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

01-2.007
Curs: "Document bàsic Seguretat Estructural SE"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

02-2.007
Curs: "Document bàsic de Salubritat HS. Codi Tècnic de l'Edificació"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

02-2.007
Curs: "Document bàsic d'estalvi d'energia HE3-HE4.
Codi Tecnic de l'Edficació"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

02-2.007
Curs: "Document bàsic de limitació de la demanda energètica HE1.
Codi Tecnic de l'Edificació"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

02-2.007
Curs: "Document bàsic seguretat en cas d'incendi SI.
Codi Tecnic de l'Edificació"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

03-2.007
Curs: "Tipologíes estructurals arquitectoniques"
Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat Valenciana

03-2.007
Curs: "Document bàsic de seguretat estructural. Fàbriques SE-F"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

04-2.007
Curs: "Document bàsic de seguretat de utilització SU"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

05-2.007
Curs: "Document bàsic ressistència al foc de les estructuras SI6.
Codi Tecnic de l'Edificació"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

04-2.008
Curs: "Climatitzaciò i ventilaciò d'habitatges y garatges"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

04-2.008
Curs: "Calefacció, ACS i gas combustibles"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

04-2.008
Curs: "Aigua, sanejament i depuració"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

12-2.008
Curs: "Progama LIDER"
Universitat Politècnica de València

02-2.009
Curs: "EHE 2.008"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

02-2.009
Curs: "Fonaments"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

07-2009
Curs "Autodesk Revit"
Academia Ensenyem
(2004-0160)


02-2010
Curs: "Patologia i reforç d'estructuras de formigón armat"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

02-2010
Curs: "Eines multimedia i creación web amb
Macromedia Dreamweaver"
Centre de formació permanente de la Universitat Politècnica de València

02-2011
Curs "Justificació en projecte de la qualificació energètica i
habitabilitat a edificis. HE HR HS"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

09-2011
Curs: "Projecte d'instal·lacions per a edificis amb CYPE"
Intelec Asesores per CYPE Ingenieros S.A.

10-2011
Jornada Formativa: "Informe de Conservació de l'Edifici (ICE)"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

11-2011
Curs "Patologia en edificació"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

10-2012
Curs "Avançat de projectes d'obertura"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

12-2012
Curs "Planificació i control de l'execució de projectes d'obres.
Microsoft Project"
Centre de formació permanente de la Universitat Politècnica de València

02-2013
Curs "Gestio d'obras inacabades. Project monitoring"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

03-2013
Curs "Certificacio energètica d'edificios existents. Programa CE3"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

04-2013
Curs "SAP2000. Integrate Software for Structural Analysis and Design"
Academia Ensenyem. CSI Spain Certificade

10-2013
Curs "Rehabilitacio energètica de edificis existents"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

2.013-2014
Postgrau "Rehabilitar des de la estructura"
Escola Sert. Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya
Universitat Politècnica de Catalunya

2.014-2.015
"Experto Universitario en Rehabilitación de Estructuras Tradicionales de Edificación"
Centre de Formació de Postgrau
Universitat Politècnica de València

2.015
Curs "Rehabilitació d'estrutures de formigó"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de València

2.016
Curs "Rehabilitació dels fonaments"
Col·legi Territorial d'Arquitectes de Valènci