PRESENTACIÓ
TREBALLS
EQUIP
CONTACTE
UNIFAMILIAR
PLURIFAMILIAR
URBANISME
REHABILITACIÓ
CÀLCUL ESTRUCTURAL
EDIFICACIÓ PÚBLICA
COMERCIAL
INDUSTRIAL
CONCURSOS
     
         
1997-0000
1998-1406
2001-5306
2006-0415
2008-0622
2009-0649

 

EDIFICI EN CANTONADA PER A MAGATZEM
Situat a Gata. Superfície: 638 m²

EDIFICIO EN ESQUINA PARA ALMACÉN
Situado en Gata. Superficie: 638 m²

LAGERGEBÄUDE. ECKBEBAUUNG.
Lage: Gata de Gorgos. Brutto-Geschossfläche: 638 m²

GOODS DEPOT. CORNER BUILDING.
Situation: Gata de Gorgos. Gross floor area: 638 m²