PRESENTACIÓ
TREBALLS
EQUIP
CONTACTE
UNIFAMILIAR
PLURIFAMILIAR
URBANISME
REHABILITACIÓ
CÀLCUL ESTRUCTURAL
EDIFICACIÓ PÚBLICA
COMERCIAL
INDUSTRIAL
CONCURSOS
     
         
1997-0000
1998-1406
2001-5306
2006-0415
2008-0622
2009-0649

 

NAU INDUSTRIAL PER A MAGATZEM DE PEDRA NATURAL
Gata de Gorgos.

NAVE INDUSTRIAL PARA ALMACÉN DE PIEDRA NATURAL
Gata de Gorgos.

INDUSTRIELLE LAGERHALLE FÜR NATURSTEIN
Gata de Gorgos.

INDUSTRIAL GOODS DEPOT FOR NATURAL STONE
Gata de Gorgos.